27. joulu, 2021

Valvonta ja vastuu on kunnilla- niitä ei voi muille siirtää

Mielipidekirjoitus 10.10.2020 https://www.ts.fi/lukijoilta/5092374

Valvira julkaisi 6.10.2020 tiedotteen, jonka mukaan Validia Oy on määrätty korjaamaan puutteet ja epäkohdat vammaisten asumispalveluyksiköissä eri puolilla Suomea.
Itse olin nostamassa esille vastaavanlaisia epäkohtia Turun Validian osalta vuonna 2016. Näistä myös TS kirjoitti tuolloin laajasti ja ansiokkaasti. Tämän johdosta myös Turun kaupunki teki tarkastuskäyntejä ja vaati epäkohtien korjaamista. Onko tarkastuksia tehty tämän jälkeen ja mihin ne ovat johtaneet? Epäkohtia Turussa on myös nyt, joten mikäli tarkastuksia on tehty, niin vaikutusta niillä ei ole ollut.
On syytä muistaa, että aina kun kunnat ulkoistavat tai ostavat palveluja ulkopuolisilta tahoilta siirtyy myös valvontavastuu maksajataholle. Samalla se tarkoittaa sitä, että kunnilla on aina vastuu myös palvelun laadusta. Tätä vastuuta ei voi muille siirtää. Tämä on asia, jota kovin moni kunta ei tunnu ottavan riittävän vakavasti. Onko kyse resursseista vai siitä, että ei ole riittävästi osaamista ja ymmärrystä sille, kuinka vakavasta asiasta on kyse? Mikäli kyse on resursseista tämä on nyt hyvä huomioida, kun budjetteja laaditaan.
Meillä on myös kuntia, joissa valvonta toimii moitteettomasti. Esimerkiksi Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen on hoitanut valvonta-asiat jo vuosia ammattitaidolla. Rantanen on ymmärtänyt valvonnan ja vastuun merkityksen ja tehnyt työtään sen mukaisesti. Tästä iso kiitos, arvostan syvästi hänen tekemäänsä työtä! Valvonta ja vastuu pitää kyetä näkemään osana kokonaisuutta ja osana omaa vastuuta palvelujen tuottamisessa.
Valvonta ei ole se, mistä voidaan kunnissa ensimmäiseksi leikata ja vastuuta ei saa pois, vaikka vetoaisi resurssipulaan. Ihmettelen, miksi kunnat yhä edelleen ostavat palveluja tahoilta, joilla ilmenee kerta toisensa jälkeen räikeitä puutteita hoidon laadussa ja jotka tekevät selkeitä sopimusrikkomuksia.
Samaan aikaan kun kunnat tuskailevat oman talouden kanssa ne maksavat palvelusta, mistä on sovittu ulkopuolisen tahon kanssa, mutta mistä ne eivät saa rahoille vastinetta. Hyväksyttävää ei voi olla myöskään se epäinhimillinen hoito, mitä nämä ihmiset saavat osakseen näissä yksiköissä. Jokaisella pitää olla oikeus inhimilliseen hoitoon riippumatta siitä missä heitä hoidetaan.
Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Invalidiliitossa mietitään henkilöstön jaksamisesta sekä vammaisten oikeudesta inhimilliseen hoitoon. Mikä on työnantajan työsuojeluvastuu? Entä mikä on vastuu omia jäseniä kohtaan siinä, että he joutuvat epäinhimillisen hoidon kohteeksi?
Invalidiliitto mainostaa itseään vammaisten oikeuksien puolustajana. Tämän takia on vaikea ymmärtää, että Invalidiliitto ry:n omistama Validia asumispalvelut tuottaa palveluja, jotka eivät täytä inhimillisen hoidon kriteereitä. Missä ovat vammaisten oikeudet?
Kyse ei ole yksittäisestä epäkohdasta, joten siihen ei voida vedota. Henkilöstö tekee parhaansa niillä resursseilla, mitä heillä on. Tilanne on epäinhimillinen sekä henkilöstölle että asukkaille.
Päättäjien toivon muistavan, että jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus inhimilliseen hoitoon. Kuntien vastuuta palvelujen laadusta ja valvonnasta ei voi ulkoistaa ja tämä tulee huomioida päätöksiä tehtäessä.
VIRVE AHO Laitila sote-valiokunnan jäsen