27. joulu, 2021

Toimivat hoitopolut turvaavat kuntoutuksen onnistumisen

Hyvinvointialueuudistusta tehdessä yksi tärkeimmistä asioista on tarkastella toimintoja palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Meillä on Varasinais-Suomessa erittäin laajaa ja maan huipputason osaamista. Tärkeää olisi tuottaa alueemme palvelut näiden osaavien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Osaamista löytyy niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Hyvinvointialueuudistus onnistuu parhaiten yhteistyötä tehden!

Neurologiset sairaudet ovat yleistyneet maassamme nopealla vauhdilla. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöön sairastuu maassamme vuosittain lähes 25 000 ihmistä. Joka toiselle heistä jää pysyvä haitta ja puolelle heistä haitta on vaikea-asteinen. Nopealla hoitoon pääsyllä sekä kuntoutuksella moni sairastunut kuntoutuisi riittävän hyvin kyetäkseen elämään itsenäistä elämää sairastumisen jälkeenkin.
Varsinais-Suomessa aivoverenkiertohäiriöiden moniammatillisen kuntoutuksen saatavuus on merkittävästi heikompaa, kun koko Suomessa keskimäärin.Aivoliitto ry:n seurantatutkimuksen mukaan Varsinais-Suomessa sairastuneista vain alle 10 prosenttia pääsi moniammatilliseen kuntoutukseen vuosina 2013–2015.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta on monilta osin maamme huipputasoa. Tasoa voidaan mitata monella eri tasolla. Yhtenä kriteerinä voitaneen pitää hoitoon ja kuntoutukseen pääsyä. Valitettavasti AVH:n hoidon osalta emme tähän yllä. Mikäli haluaisimme yliopistollisten keskussairaaloiden keskimääräiselle tasolle osasto kuntoutuksen paikkalukua pitäisi kaksinkertaistaa. Tämä kertonee sen, millä tasolla kuntoutuksen taso AVH potilaiden osalta on. Mikäli haluaisimme olla huipputasolla tarve olisi vieläkin suurempi.

Samaan aikaan kun sairaanhoitopiiri kamppailee osastopaikkojen riittämättömyyden kanssa, niin samaan aikaan maakuntamme eri toimijat kamppailevat vähäisen kuntoutujamäärän kanssa. Kela on merkittävässä määrin vähentänyt kuntoutusta ja se näkyy sekä maakuntamme kuntoutukseen erikoistuneiden toimijoiden toiminnassa että kuntoutujien toimintakyvyn laskussa.
Samaan aikaan maakunnassa valmistellaan myös sote-muutosta, jonka yhtenä tavoitteena on päällekkäisyyksien karsiminen ja oikeiden hoitopolkujen löytäminen.
Tätä yhtälöä kun tarkastelee niin toivoisi, että niin sairaanhoitopiiri kuin muutkin maakuntamme toimijat löytäisivät maakuntamme huippuosaamisen ja ryhtyisivät kuntoutuksen osalta yhteistyöhön jo nyt. Maankunnassa oleva osaaminen on paikoin maailman huipputasoa ja sitä tulisi kyetä hyödyntämään.

Ei ole tarkoituksenmukaista luoda päällekkäisiä toimintoja, vaan tulisi pyrkiä siihen, että luodaan polut, joilla potilas pääsee riittävän nopeasti oikeanlaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Tämän myötä saisimme aikaiseksi kustannussäästöjä, parannettaisiin oleellisesti omaa toimintaamme sekä ennen kaikkea parantaisimme potilaan elämänlaatua.

VIRVE AHO
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuutettu