2. tammi, 2022

Arvokas vanhuus

Kotihoidon tarkoituksena on turvata ikäihmisten turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena tämä on hyvä, mutta valitettavasti olemme tilanteessa, jossa moni ikäihminen ei ole enää turvassa omassa kodissaan. Syynä tähän ovat lisääntyneet muistisairaudet, toimintakyvyn lasku ja yksinäisyys

Kun ihminen ei pääse ulos kodistaan, ei ymmärrä mitä pitäisi tehdä tai miettii miksi hänet on hylätty kun kukaan ei käy niin on ymmärrettävä, että koti ei ole enää oikea paikka asua. Säilytys ei ole enää turvallista ja laadukasta hoitoa. Tämä todellisuus on nähtävä ja ymmärrettävä kun lähdemme kehittämään ikäihmisten oikeanlaisia hoitopolkuja.

Turvallinen asuminen voidaan turvata riittävällä kuntoutuksella, oikeilla hoitopoluilla, säännöllisillä lääkärintarkastuksilla sekä yksinäisyyden lieventämisellä. Meidän tulee kehittää kotihoidon toimintaa, turvata riittävät palveluasumispalvelut, lisätä senioriasumista sekä lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaa.

Onnistunut ikäihmisten palveluiden kehittäminen tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Heillä on osaamista ja aitoa halua tehdä laadukasta hoitotyötä. Jatkuvat ristiriidat laadukkaan hoitotyön ja alan todellisuuden välillä vaikuttaa työssäjaksamiseen ja alan vaihtoon. Ilman osaavaa henkilstö meillä ei ole palveluita, joita laki edellyttää tuotettavan.

Jokainen ihminen on nähtävä yhtä tärkeänä ja meidän tulee pitää huolta siitä, että ikäihmiset saavat arvokkaan vanhuuden.